מיתוג האדמה הטובה, סין 

מיתוג קורפורציית חברות אורגניות בסין, לוגו, ניירת, פרופיל חברה ומשאית.